Ustawy

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - (treść)
  Dz. U. 1997 r. Nr 78, poz. 483.

 2. Ustawa „O gospodarce nieruchomościami" - (treść)
  Dz. U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603

 3. Ustawa „O ochronie danych osobowych" - (treść)
  Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926

 4. Ustawa „Prawo spółdzielcze" - (treść)
  Dz. U. 2003 r. Nr 188, poz. 1848

 5. Ustawa „O spółdzielniach mieszkaniowych" - (treść)
  Dz. U. 2003 r. Nr 119, poz. 1116

 6. Ustawa „O zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw" - (treść)
  Dz. U. 2007 r. Nr 125, poz. 873

 7. Ustawa „O własności lokali" - (treść)
  Dz. U. 2000 r. Nr 80, poz. 903

 8. Ustawa „O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego" - (treść)
  Dz. U. 2005 r. Nr 31, poz. 266

 9. Ustawa „O dodatkach mieszkaniowych" - (treść)
  Dz. U. 2001 r. Nr 71, poz. 734

 10. Ustawa „O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym" - (treść)
  Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 717

 11. Ustawa „O niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego" - (treść)
   Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1070

 12. Ustawa „O nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców" - (treść)
  Dz. U. 2004 r. Nr 167, poz. 1758

 13. Ustawa „O przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości" - (treść)
  Dz. U. 2005 r. Nr 175, poz. 1459

 14. Ustawa „Prawo budowlane" - (treść)
  Dz. U. 2003 r. Nr 207, poz. 2016

 15. Ustawa „Kodeks rodzinny i opiekuńczy" - (treść)
  Dz. U. 1964 r. Nr 9, poz. 59

 16. Ustawa „O rodzinnych ogrodach działkowych" - (treść)
  Dz. U. 2005 r. Nr 169, poz. 1419

 17. Ustawa „O ochronie konkurencji i konsumentów" - (treść)
  Dz. U. 2000 r. Nr 122, poz. 1319

 18. Ustawa „O rachunkowości"- (treść)
  Dz. U. 2002 r. Nr 76, poz. 694

 19. Ustawa „O podatku od czynności cywilnoprawnych" - (treść)
  Dz. U. 2005 r. Nr 41, poz. 399

 20. Ustawa „O podatku od spadków i darowizn" - (treść)
  Dz. U. 2004 r. Nr 142, poz. 1514

 21. Ustawa „Prawo upadłościowe i naprawcze" - (treść)
  Dz. U. 2003 r. Nr 60, poz. 535

 22. Ustawa „Kodeks postępowania administracyjnego" - (treść)
  Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071

 23. Ustawa „O Krajowym Rejestrze Sadowym” - (treść)
  Dz. U. 2001 r. Nr 17, poz. 209

 24. Ustawa „O drogach publicznych” - (treść)
  Dz. U. 2000 r. Nr 71, poz. 838

 25. Ustawa „O księgach wieczystych i hipotece” - (treść)
  Dz. U. 2001 r. Nr 124, poz. 1361

 26. Ustawa „Prawo wodne” - (treść)
  Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019

 27. Ustawa „Prawo energetyczne” - (treść)
  Dz. U. 2003 r. Nr 153, poz. 1504

 28. Ustawa „O gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa” - (treść)
  Dz. U. 2001 r. Nr 57, poz. 603

 29. Ustawa „Prawo geodezyjne i kartograficzne” - (treść)
  Dz. U. 2000 r. Nr 100, poz. 1086

 30. Ustawa „Prawo o notariacie” - (treść)
  Dz. U. 1989 r. Nr 33, poz. 176

 31. Ustawa „Kodeks postępowania cywilnego" - (treść)
  Dz. U. 1964r. Nr 43, poz. 296