Strona główna

O firmie
Firma zajmuje się zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi. Jest członkiem PFRN. Dane o firmie są umieszczone w Zumi i Panoramie Firm.

Dane firmy
- właściciel .............: mgr inż. Roman Olakowski
- adres ...................: ul. Walecznych 7/17, 50-341 Wrocław
- tel. kontaktowy ....: 0 608 635 114
- e-mail ..................: rodom@rodom.pl
- NIP .....................: 898-002-42-60
- nr licencji zarządcy: 12476

Firma działa przestrzegając:

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI - (treść)

STANDARDY ZAWODOWE ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI - (treść)