O FIRMIE

Firma RoDoM Zarządzanie nieruchomościami Roman Olakowski zajmuje się profesjonalnymi czynnościami, które pozwalają prawidłowo, zgodnie z prawem użytkować nieruchomość, służą gospodarce finansowo-ekonomicznej a także dbają o bezpieczeństwo właścicieli lokali mieszkalnych i najemców. Osoby zarządzające mają bardzo duże doświadczenie wsparte wiedzą techniczną i prawną. Zarządcy nieruchomości posiadają licencję od ponad 17 lat, wydaną przez Ministra Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 50.000 euro.

Sprawy księgowo-finansowe naszych Wspólnot mieszkaniowych i pozostałych nieruchomości prowadzimy w oparciu o system finansowo-księgowo-lokalowo-techniczny firmy ProVirtus z Lublina. Jednego z najlepszych programów F-K dla Wspólnot mieszkaniowych i Spółdzielni mieszkaniowych.

Firma RoDoM Zarządzanie nieruchomościami Roman Olakowski jest członkiem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Dane o firmie są umieszczone w Zumi i Panoramie Firm.

Współpracujemy z kilkunastoma firmami z branży technicznej, prawnej, zapewniamy 24 godzinny nadzór i usuwanie awarii.

Właściciel firmy jest biegłym sądowym z dziedziny "Gospodarowanie nieruchomościami" z listy biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu wg stanu na dzień 9 października 2019 r.

home-2.jpg
home-3.jpg

OFERTA

Zarządca kieruje się priorytetami właścicieli w zarządzaniu nieruchomością i są to wg następującej kolejności (pierwszeństwa):

1.    bezpieczeństwo (na wszelkich płaszczyznach),

2.    funkcjonalność i komfort użytkowania nieruchomości, 

3.    estetyka nieruchomości.

Zarządca przy wykonywaniu czynności związanych z niniejszą umową zobowiązany jest stosować przepisy prawa i standardy zawodowe zarządcy nieruchomości, kierować się zasadami etyki zawodowej a czynności zarządzania wykonywać ze szczególną starannością właściwą dla ich zawodowego charakteru, mając na względzie należyte zabezpieczenie interesu Wspólnoty.

Do obowiązków zarządcy należy:

1. Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej.

2. Prowadzenie dokumentacji Wspólnoty Mieszkaniowej.

3. Zapewnienie obsługi eksploatacyjnej nieruchomości.

4. Organizacja remontów i modernizacji budynku.

5. Zapewnienie obsługi mieszkańców budynku.

6. Zapewnienie optymalnych pożytków z nieruchomości wspólnej.

7. Obsługa Wspólnoty Mieszkaniowej od strony formalnej.

8.    Obsługa finansowa Wspólnoty Mieszkaniowej.

9.    Obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.

Współpracujemy również z deweloperami i zarządami nowopowstałych Wspólnot mieszkaniowych:

1. Dla nowych Wspólnot mieszkaniowych organizujemy zebrania, zapewniając pełną obsługę prawną.

2. Dopełniamy wszelkich urzędowych czynności związanych ze zgłoszeniem Wspólnoty do Urzędu statystycznego, Urzędu skarbowego, ewentualnie ZUS-U.

3. Zakładamy rachunek bankowy w Banku wybranym przez Właścicieli Wspólnoty mieszkaniowej.

 

Oferta cenowa na zarządzanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego jest negocjowana indywidualnie.

home-4.jpg
home-5.jpg

USŁUGI

Jako licencjonowani zarządcy nieruchomości wspólnych oferujemy poniższe usługi w województwie dolnośląskim:

1. Zarządzamy nieruchomościami lokalowymi.

2. Zarządzamy nieruchomościami komercyjnymi.

3. Zarządzamy nieruchomościami gruntowymi.

4. Administrujemy nieruchomości.

5. Prowadzimy pełną księgowość nieruchomości.

6. Zapewniamy obsługę techniczną nieruchomości.

 

 

Dane firmy:


Właściciel: mgr inż. Roman Olakowski

Adres: aleja Marcina Kromera 51a, 51-163 Wrocław

Telefon: 608 635 114

E-mail: rodom@rodom.pl

NIP: 898-002-42-60

Nr licencji zarządcy: 12476

Firma działa przestrzegając:


KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI - (treść)

STANDARDY ZAWODOWE ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI - (treść)

Adres

aleja Marcina Kromera 51a,
51-163 Wrocław

Telefon

608 635 114